Talu TekstilTalu Tekstil
 

Sistem Politikamız

Kalite yönetimine verdiği önemle müşterilerin ve tüm hissedarların beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmeyi, İş süreçlerinin etkinliğini sürekli geliştirmeyi, Öğrenen ve çalışan katılımcı bir çalışan kadrosu ile kaynakları en etkin biçimde kullanarak üretimde “ilk seferde doğru yap” bilincini oluşturmayı, Ar-ge çalışmalarını desteklemeyi, Konusundaki tüm yasal mevzuat uygulamaları ve diğer gereklilik ile müşterilerine en iyi hizmet ve en güvenilir ürünleri sunmayı, Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi, Faaliyet alanımızdan ötürü ortaya çıkan çevresel etkileri ve iş sağlığı-güvenliğine yönelik riskleri güvence altına almayı, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, Doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, Atıkları azaltmayı, geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesini sağlamayı, taahhüt eder...

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Tüm çalışanlara dil, din, ırk, cinsiyet, kültür ayrımı yapılmaksızın eşit davranmayı,
Zorla ve baskı altında işçi çalıştırmamayı,
Tüm çalışanların şikayet ve önerilerini yönetime kolayca iletilebilmelerini
Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmeyi,
Çalışma saatleri ve ücretlendirme de ulusal kanunlara uygun davranmayı,
Çocuk işçi ve 18 yaş altı personel çalıştırmamayı,
İş ortaklarının sosyal sorumluluk bilincinde olmalarını,

Enerji Yönetim Sistem Politikamız

Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak, Doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı ve geri kazanımı arttırmayı, Ürünün Planlama & Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı, İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı, Enerji verimliliği sağlayan ürünleri hizmetleri ve teknolojileri satın almayı performansı yüksek tasarımları desteklemeyi, Ürün faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemini uygulayarak gerçekleştirmeyi, Enerji ile ilgili yürürlükte ki yasal ve diğer şartlara uymayı, Enerji Riskiyle ilişkili tehditlerin belirlenip işe etkisinde yaratacağı zararı tanımlamayı, Enerji Performansımızı Sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı, Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı, Beyan ve Taahhüt ederiz

REFERANSLARIMIZ
  • UNITED KINGDOM
  • ITALY
  • SPAIN
  • USA
  • GREECE
  • FRANCE
  • GERMANY
Talu Tekstil

Yükleniyor...